fbpx
Зарежда...

Земеделски ГАНС (10+2 бр.)

Все още не е гласувано
Цена:600,00 лв
Текуща наличност:
200
Поръчани продукти: 7
  • Описание
  • Ревюта

Земеделски ГАНС

Промо оферта

10 бр. Земеделски ГАНС - 650 лв. - 600 лв.
2 бр. Земеделски ГАНС - Подарък - 0 лв.

Бонус

+ 2 бр. Схеми за направа на домашна система за енергизиране на вода
+ Безплатна доставка
+ Безплатни консултации 24/7
+ Талон с 20% допънителна отстъпа от всяка следваща поръчка

1. Описание на продукта ГАНС.

ГАНС е абревиатура (съкращение), произхождащо от английски език „GANS - GAs in Nano Solid state”, означаващо „Газ в твърдо нано състояние”. Това са твърди частици (изграждащи кристални структури), с размери в нанометровия диапазон. Всяка частица от това вещество притежава мощно магнитно-гравитационно поле, отдаващо енергия, която взаимодейства с всяка материя – вода, почва, растения, микроорганизми, хора и животни. Частиците ГАНС наподобяват микроскопични слънца, отдаващи постоянна енергия в околната среда. Така енергията им взаимодейства с по-слабите магнитно-гравитационни полета на клетките на растенията, хората и животните, подсилва ги (ако са отслабнали) и ги балансира. Всяка жива клетка сама черпи от полето на ГАНС-а толкова енергия, колкото е необходима за нейното самовъзстановяване по своя оригинален генетичен код, оптимално развитие и баланс.

Енергията на ГАНС-а се използва в здравеопазването, селското стопанство, овощарството, енергетиката, за производство на технически устройства и системи тип MaGrav (магнитно-гравитационни устройства). В зависимост от предназначението му, ГАНС-ът се съхранява във водна среда, солен разтвор или в сухо състояние.

2. Относно продукта - Земеделски ГАНС

CO2/ZnO земеделски ГАНС е произведен по технология на Фондация Кеше, разработена за земеделски цели от Асоциация Плазма България (съкр. АПБ) за българските земеделски производители, като средство за повишаване на добивите и намаляването на риска от боледуване на културите. Когато вода се преструктурира с ГАНС, енергията на водата взаимодейства с клетките на растенията, като по този начин ги подсилва, укрепва имунната им система и отключва пълният им потенциал на развитие. Ефекта е оптимален, ако растенията се третират от семена. Преструктурираната вода въздейства изключително благоприятно на околната среда и спомага възстановяването на микрофлората в почвата.

ГАНС-а CO2/ZnO за земеделски цели (земеделски ГАНС) се използва основно за преструктуриране на вода за поливане и пръскане на растенията. В плазмените технологии, които се използват в аграрната промишленост той е основен ГАНС.

3. Ефект

Благодарение на използването му в аграрната промишленост:

   • отпада необходимостта от използването на изкуствени торове;
   • увеличава се добива над 40%;
   • засилва се имунната система на растенията и драстично спада боледуването;
   • ускорява се растежа с близо 30%;
   • растенията са по-устойчиви на суша и по-издръжливи на неблагоприятни атмосферни условия, високи и ниски температури;
   • увеличава се срока на годност на земеделската продукция;
   • получава се БИО реколта с много високо качество.

4. Начин на употреба

Земеделският ГАНС CO2/ZnO служи за преструктуриране на вода. Това става по два начина. Първият е чрез индиректен контакт на частиците ГАНС с водните молекули (енергизирана вода), а вторият е чрез директен  контакт (плазмена вода).

За отключване на пълният потенциал на развитие на растенията и оптимален краен резултат е необходимо да се третират с преструктурирана  вода  още от семена (препоръчително е с плазмена вода). Накиснете семената за 24 – 48 ч. в преструктурирана вода преди да ги посеете. Ако семената не позволяват това, тогава първо ги посейте, а след това поливайте с преструктурирана вода. 

4.1. Приготвяне на плазмена вода

Водата, която влиза в пряк контакт с частиците ГАНС се нарича плазмена вода. Тя притежава по-голям потенциал енергия в сравнение с енергизираната вода.

Напълнете догоре резервоара за поливане с вода. Разклатете енергично бутилката с ГАНС така, че съдържанието ѝ да се размъти. След това я отворете и го изсипете в резервоара.

Плазмена вода

Принцип на действие на магнитно-гравитационните (плазмени) полета на ГАНС-а.

При наливането на водата в резервоара (съда) магнитно-гравитационните (плазмени) полета на ГАНС-а влизат във взаимодействие с молекулите на водата и тя започва да се преструктурира. Преструктурирането продължава до момента, в който магнитно-гравитационните полета на водата и ГАНС-а се изравнят. След което процесът спира. Приблизителното време за енергизирането на вода зависи от нейното количество и количеството ГАНС в нея. При източване на вече енергизирана вода и наливане на нова, енергизирането започва на ново и спира с изравняването на полетата на новата и старата вода. Източената енергизирана вода запазва свойствата си 6 – 8 часа.

Плазмена вода

Една бутилка 100 мл. (съдържа – 10 мл. ГАНС и 90 мл. дестилирана вода) се изсипва директно в 300 л. обикновена вода. Време за енергизиране 12 часа. Време за утаяване на ГАНС-а 12+ часа.

Десет бутилки от по 100 мл. (всяка бутилка съдържа – 10 мл. ГАНС и 90 мл. дестилирана вода) се изсипват директно в 3000 л. обикновена вода. Време за енергизиране 12 часа. Време за утаяване на ГАНС-а 24 часа.

След 12 или 24 ч. водата е готова за използване.

Резервоара, който се ползва за енергизиране на вода трябва да е в абсолютен покой! Водата за използване трябва да се източва от дълбочина 30 – 35 см от дъното на съда. Смукателният маркуч или потопяемата помпа трябва да са потопени 30 – 35 см. над дъното на резервоара. Важно е да се знае, че ако се отлее енергизирана вода за поливане тя запазва полезните си свойства до 6 – 8 часа. Желателно е пълненето на резервоара с нова вода да бъде със силна струя, за да се получи турболенция на дъното и да се разпръсне добре ГАНС-а в цялото количество вода. Или да се размъти механично с неметална бъркалка.

ВНИМАНИЕ! Ако смукателната тръба или помпа е спусната на дъното, работният материал (утаеният ГАНС) ще бъде засмукан и изразходван окончателно.

Останалата вода с утаения ГАНС на дъното служи за енергизиране следващото количество вода, което ще постъпи в резервоара. Задължително се изчакват 12 – 24 ч., при което резервоара трябва да е в пълен покой.

При спазване на препоръките ефекта на енергизиране на вода ще трае 3 – 4 месеца. Поливайте според нуждите на растенията или най-малко веднъж седмично. Моля по никакъв начин не форсирайте енергизирането на водата за по-кратко време. Спазвайте точно гореописаните правила за ползване.

4.2. Приготвяне на енергизирана вода

За да се получи максимален ефект на енергизиране на водата е важно правилно на равни разстояния, според ширината и дълбочината на съда, да се разпределят бутилките с ГАНС. За целта свалете етикетите на бутилките с ГАНС, завържете бутилките за гърлото с тънка връв, сезал, канап, корда или друго с дължина съобразена с дълбочината на резервоара. Направете конструкция, за която да завържете здраво бутилките с ГАНС, както е показано на схемата в инструкцията. Напълнете резервоара с вода. Така закрепени бутилките в съда за поливане остават през целият период на експлоатация. Това съоръжение може да се използва в този вид неограничено дълго време.

Енергизирана вода с ГАНС

Принцип на действие на магнитно-гравитационните (плазмени) полета на ГАНС-а.

При наливането на водата в резервоара (съда) магнитно-гравитационните (плазмени) полета на ГАНС-а влизат във взаимодействие с молекулите на водата и тя започва да се преструктурира. Преструктурирането продължава до момента, в който магнитно-гравитационните полета на водата и ГАНС-а се изравнят. След което процесът спира. Приблизителното време за енергизирането на вода зависи от нейното количество и количеството ГАНС в нея. При източване на вече енергизирана вода и наливане на нова, енергизирането започва на ново и спира с изравняването на полетата на новата и старата вода. Източената енергизирана вода запазва свойствата си 6 – 8 часа.

Енергизиране вода

Една бутилка земеделски ГАНС 100 мл. (съдържа – 10 мл. ГАНС и 90 мл. дестилирана вода) се поставя без да се отваря в 100 л. обикновена вода. Време за енергизиране 24 часа.

Десет бутилки от по 100 мл. (всяка бутилка съдържа – 10 мл. ГАНС и 90 мл. дестилирана вода) се поставя без да се отваря в 1000 л. обикновена вода. Време за енергизиране 24 часа.

ВНИМАНИЕ! – Използвайте земеделският ГАНС според инструкцията. Зареждането на резервоара с по-голямо количество ГАНС допринася за по-бързото енергизиране (преструктуриране) на водата, но не е икономически изгодно. Използването на по-малко количество ГАНС е допустимо, но изисква по-дълго време за насищане (енергизиране).

5. Видове приложения

Преструктурираната с ГАНС вода може да се използва във всички видове земеделие, както за промишлено производство на полето, така и за по-малки по мащаб производства. Прилага се успешно при отглеждането на аквакултури: хидропоника, аквапоника, аеропоника и др.

Преструктурираната вода не изисква специални съоръжения и технологии за доставка до растенията, което я прави лесна за използване. Енергизираната вода може да се прилага по следните начини според нуждите на културите:

   • повърхностно напояване (бразди, вади и чрез заливане на площи);
   • дъждуване;
   • подпочвено напояване;
   • капково напояване;
   • капилярно напояване;
   • мъгловидно пръскане;
   • хидропонни системи;
   • аквапонни системи и др.

6. Мерки за безопасност

  • Не отваряйте бутилката без нужда! Ако се налага отваряне на бутилката не докосвайте ГАНС-а без ръкавици, за да не разстроите магнитно-гравитационните му полета.
   • Ако се случи да се залеете с ГАНС-а не е опасно, просто изплакнете обилно с вода.
   • При поглъщане не предизвиква отравяне.
   • При изхвърляне не замърсява околната среда.
   • Да се пази от деца!

7. Съхраняване

В зависимост от целта, за която е произведен, ГАНС-ът се съхранява в дестилирана вода, солен разтвор или в сухо състояние. Продуктът да се съхранява затворен при стайна температура. Да не се поставя в непосредствена близост до техника, излъчваща мощни електромагнитни вълни, като рутери, предавателни антени, мобилни телефони, компютри, тонколони и др. При правилно съхранение продуктът е с безсрочна годност. 

Има още няма отзиви за този продукт.
Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.