fbpx
Зарежда...

Земеделски ГАНС (10+2 бр.)

Все още не е гласувано
Цена:600,00 лв
Текуща наличност:
200
Поръчани продукти: 7
 • Описание
 • Ревюта

Плазмени Технологии

Промо оферта

10 бр. Земеделски ГАНС - 650 лв. = 600 лв.
2 бр. Земеделски ГАНС - Подарък = 0 лв.

Бонус

+ 2 бр. Схеми за направа на домашна система за енергизиране на вода
+ Безплатна доставка
+ Безплатни консултации 24/7
+ Талон с 20% отстъпа от всички продукти в сайта


листовка:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Земеделски ГАНС

ГАНС CO2 / ZnO  ~

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да употребявате този продукт, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Спазвайте инструкциите за употреба на продукта. Ако имате въпроси относно този продукт, обърнете се към местният дистрибутор или се свържете с нашите специалисти чрез контактната форма в сайта.

Не купувайте и не използвайте ГАНС, произведен от нелегални или неизвестни производители.

КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:

 1. Какво е ГАНС
 2. Какво трябва да знаете преди да използвате продукта
 3. Описание на продукта
 4. Принцип на действие
 5. Състав
 6. Ефект
 7. Начин на употреба
 8. Видове приложения
 9. Мерки за безопасност
 10. Начин на съхранение

Какво е ГАНС?

ГАНС е абревиатура (съкращение), произхождащо от английски език „GANS - GAs in Nano Solid state”, означаващо „Газ в твърдо нано състояние”. Това са твърди частици (изграждащи кристални структури), с размери в нанометровия диапазон. Всяка частица от това вещество притежава мощно магнитно-гравитационно плазмено поле, отдаващо енергия, която взаимодейства с всяка материя – вода, почва, растения, микроорганизми, хора и животни. Частиците ГАНС наподобяват микроскопични слънца, отдаващи постоянна енергия в околната среда. Така енергията им взаимодейства с по-слабите магнитно-гравитационни полета на клетките на растенията, хората и животните, подсилва ги (ако са отслабнали) и ги балансира. Всяка жива клетка сама черпи от полето на ГАНС-а толкова енергия, колкото е необходима за нейното самовъзстановяване по своя оригинален генетичен код, оптимално развитие и баланс.

Енергията на ГАНС-а се използва в здравеопазването, селското стопанство, овощарството, енергетиката, за производство на технически устройства и системи тип MaGrav (магнитно-гравитационни устройства). В зависимост от предназначението му, ГАНС-ът се съхранява във водна среда, солен разтвор или в сухо състояние.


Какво трябва да знаете преди да започнете да използвате продукта

Описание на продукта

Земеделски ГАНС CO2/ZnO е произведен по безвредна иновативна плазмена технология на ядреният физик Мехран Т. Кеше, разработена за земеделски цели от българската фирма "Плазма Технолъджис" ООД за българските земеделски производители, като средство за повишаване на добивите и намаляването на риска от боледуване на културите. Продукта "Земеделски ГАНС" е напълно безвреден за човека и околната среда. Лабораторните резултатите от физико-химични и микробиологични изпитвания потвърждават, че продукта не съдържа токсични вещества, тежки метали и патогенни микроорганизми.

Струтурираната със "Земеделски ГАНС" вода притежава висок потенциал плазмена енергия, която взаимодейства с клетките на растенията, като по този начин ги подсилва, укрепва имунната им система и отключва пълният им потенциал на развитие. Ефекта е оптимален, ако растенията се третират от семена. Структурираната вода въздейства изключително благоприятно на околната среда и спомага възстановяването на микрофлората в почвата.

Принцип на действие на магнитно-гравитационните плазмени полета на ГАНС-а.

При наливането на водата в резервоара (съда) магнитно-гравитационните плазмени полета на ГАНС-а влизат във взаимодействие с молекулите на водата и тя започва да се структурира. Структурирането продължава до момента, в който магнитно-гравитационните полета на водата и ГАНС-а се изравнят. След което процесът спира. Приблизителното време за енергизирането на вода зависи от нейното количество и количеството ГАНС в нея. При източване на вече енергизирана вода и наливане на нова, енергизирането започва на ново и спира с изравняването на полетата на новата и старата вода. Източената енергизирана вода запазва свойствата си 6 – 8 часа.

Продукта "Земеделски ГАНС" CO2/ZnO се използва основно за структуриране на вода за поливане и пръскане на растенията. В плазмените технологии, които се използват в аграрната промишленост той е основен ГАНС.

Състав:

  •  ГАНС CO2;
  •  ГАНС ZnO;
  •  Дестилирана вода.


Ефект

Благодарение на използването "Земеделски ГАНС" в аграрната промишленост:

   •  увеличава се добива над 40%;
   •  засилва се имунната система на растенията и драстично спада боледуването;
   •  ускорява се растежа с близо 30%;
   •  растенията са по-устойчиви на суша и по-издръжливи на неблагоприятни атмосферни условия, високи и ниски температури;
   •  увеличава се срока на годност на земеделската продукция;
   •  получава се БИО реколта с много високо качество.


Начин на употреба

Земеделският ГАНС CO2/ZnO служи за структуриране на вода. Това става по два начина. Първият е чрез индиректен контакт на частиците ГАНС с водните молекули (енергизирана вода), а вторият е чрез директен  контакт (плазмена вода).

За отключване на пълният потенциал на развитие на растенията и оптимален краен резултат е необходимо те да се третират със структурирана  вода  още от семена (препоръчително е с плазмена вода). Накиснете семената за 24 – 48 ч. в структурирана (плазмена) вода преди да ги посеете. Ако семената не позволяват това, тогава първо ги посейте, а след това поливайте със структурирана вода. 

ВАРИАНТ 2: Плазмена вода

Водата, която влиза в пряк контакт с частиците ГАНС се нарича плазмена вода. Тя притежава по-голям потенциал енергия и е по-ефективна от енергизираната вода.

Напълнете догоре резервоара за поливане с вода. Разклатете енергично бутилката с ГАНС така, че съдържанието ѝ да се размъти. След това я отворете и го изсипете в резервоара.

Плазмена вода

Приготвяне на "Плазмена вода"

  •  Една бутилка 100 мл. се изсипва директно в 300 л. обикновена вода. Време за енергизиране 12 часа. Време за утаяване на ГАНС-а 12 часа.

  •  Десет бутилки от по 100 мл. се изсипват директно в 3000 л. обикновена вода. Време за енергизиране 12 часа. След 12 ч. водата е готова за използване.

Резервоара, който се ползва за енергизиране на вода трябва да е в абсолютен покой! Водата за използване трябва да се източва от дълбочина 30 – 35 см от дъното на съда. Смукателният маркуч или потопяемата помпа трябва да са потопени 30 – 35 см. над дъното на резервоара. Важно е да се знае, че ако се отлее енергизирана вода за поливане тя запазва полезните си свойства до 6 часа. Желателно е пълненето на резервоара с нова вода да бъде със силна струя, за да се получи турболенция на дъното и да се разпръсне добре ГАНС-а в цялото количество вода. Или да се размъти механично с неметална бъркалка.

ВНИМАНИЕ! Ако смукателната тръба или помпа е спусната на дъното, работният материал (утаеният ГАНС) ще бъде засмукан и изразходван окончателно.

Останалата вода с утаения ГАНС на дъното служи за енергизиране следващото количество вода, което ще постъпи в резервоара. Задължително се изчакват 12 ч., при което резервоара трябва да е в пълен покой.

При спазване на препоръките ефекта на енергизиране на вода ще трае 3 – 4 месеца. Поливайте според нуждите на растенията или най-малко веднъж седмично. Моля по никакъв начин не форсирайте енергизирането на водата за по-кратко време. Спазвайте точно гореописаните правила за ползване.

ВАРИАНТ 1: Енергизирана вода

За да се получи максимален ефект на енергизиране на водата е важно правилно на равни разстояния, според ширината и дълбочината на съда, да се разпределят бутилките с ГАНС. За целта свалете етикетите на бутилките с ГАНС, завържете бутилките за гърлото с тънка връв, сезал, канап, корда или друго с дължина съобразена с дълбочината на резервоара. Направете конструкция, за която да завържете здраво бутилките с ГАНС, както е показано на схемата в инструкцията. Напълнете резервоара с вода. Така закрепени бутилките в съда за поливане остават през целият период на експлоатация. Това съоръжение може да се използва в този вид неограничено дълго време.

Енергизирана вода с ГАНС

Приготвяне на "Енергизиране вода"

  •  Две бутилки "Земеделски ГАНС" (без да се отварят) от по 100 мл. се поставят на различна дълбочина в 100 л. обикновена вода. Време за енергизиране 24 часа.

  •  Десет бутилки "Земеделски ГАНС" (без да се отварят) от по 100 мл. се поставят на различна дълбочина в 1000 л. обикновена вода. Време за енергизиране 24 часа.

ВНИМАНИЕ! – Използвайте земеделският ГАНС според инструкцията.

Зареждането на резервоара с по-голямо количество ГАНС допринася за по-бързото структуриране на водата, но не е икономически изгодно. Използването на по-малко количество ГАНС е допустимо, но изисква по-дълго време за насищане (енергизиране).


Видове приложения

Структурираната с ГАНС вода може да се използва във всички видове земеделие, както за промишлено производство на полето, така и за по-малки по мащаб производства. Прилага се успешно при отглеждането на аквакултури: хидропоника, аквапоника, аеропоника и др.

Структурираната вода не изисква специални съоръжения и технологии за доставка до растенията, което я прави лесна за използване. Енергизираната вода може да се прилага по следните начини според нуждите на културите:

   •  повърхностно напояване (бразди, вади и чрез заливане на площи);
   •  дъждуване;
   •  подпочвено напояване;
   •  капково напояване;
   •  капилярно напояване;
   •  мъгловидно пръскане;
   •  хидропонни системи;
   •  аквапонни системи и др.


Мерки за безопасност

   •  Не отваряйте бутилката без нужда! Ако се налага отваряне на бутилката не докосвайте ГАНС-а без ръкавици, за да не разстроите магнитно-гравитационните му полета.
   •  Ако се случи да се залеете с ГАНС-а не е опасно, просто изплакнете обилно с вода.
   •  При поглъщане не предизвиква отравяне.
   •  При изхвърляне не замърсява околната среда.
   •  Да се пази от деца!


Съхраняване

  •  В зависимост от целта, за която е произведен, ГАНС-ът се съхранява в дестилирана вода, солен разтвор или в сухо състояние.
  •  Продуктът да се съхранява затворен при стайна температура.
  •  Да не се поставя в непосредствена близост до техника, излъчваща мощни електромагнитни вълни, като рутери, предавателни антени, мобилни телефони, компютри, тонколони и др.
  •  При правилно съхранение продуктът е с безсрочна годност.  

Има още няма отзиви за този продукт.
Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.