fbpx
Зарежда...
Технологии

Технологии

Всичко (видимо и невидимо) се формира, проявява и възниква чрез взаимодействието на различни по сила и големина магнитни и гравитационни полета. Тези полета са навсякъде около нас - във въздуха, в земята, във водата, дори и в самите нас. Едно от най-големите предизвикателства пред човечеството е намирането на начини и способи, чрез които да се улови, трасформира и използва изобилието от енергия, без да се нанасят щети, както животинския и така и растителния свят на нашта планета. Плазмената наука и технология ще насочи човечеството към преоткриване на естествения ред на универсалния енергиен обмен, който неизменно ще доведе човечеството до огромен технологичен напредък във всяко едно отношение.

Същност на Плазмената наука

През последните десетилетия ядреният физик Мехран Т. Кеше прави невиждан до сега пробив в областта на квантовата физика. Знаейки, че всичко около нас в същността си е енергия, той открива начин, чрез който успешно да я манипулира и трансформира. На базата на своите открития, за кратко време г-н Кеше изобретява устройства и разработва технологии, с които постига изключителни резултати в сферата на медицината, селското стопанство, екологията, енергетиката и космическите технологии.

Продължава...

Активирана вода с ГАНС

При плазмените технологии на ядреният физик Мехран Т. Кеше, водата може да се активира (структурира) по два начина. Единият е чрез директен контакт на водата с частиците ГАНС, а другият е чрез взаимодействието им от разстояние на ниво поле – индиректна активация. Водата, която се активира чрез индиректен контакт се нарича „енергизирана вода“ а, тази, която се активирана чрез директен контакт с ГАНС се нарича „плазмена вода“.

Продължава...

Нанопокритие в плазмените технологии на Мехран Кеше - функция и свойства

Големият пробив на тази технология се изразява в създаването нанослоеве изградени от моноатомни частици и кухини (контейнери) съдържащи магнитни полета. Тези магнитни контейнери задържат плазма...

Продължава...
Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.