fbpx
Зарежда...
Технологии

Технологии

Всичко (видимо и невидимо) се формира, проявява и възниква чрез взаимодействието на различни по сила и големина магнитни и гравитационни полета. Тези полета са навсякъде около нас - във въздуха, в земята, във водата, дори и в самите нас. Едно от най-големите предизвикателства пред човечеството е намирането на начини и способи, чрез които да се улови, трасформира и използва изобилието от енергия, без да се нанасят щети, както животинския и така и растителния свят на нашта планета. Плазмената наука и технология ще насочи човечеството към преоткриване на естествения ред на универсалния енергиен обмен, който неизменно ще доведе човечеството до огромен технологичен напредък във всяко едно отношение.

Активирана вода с ГАНС

При плазмените технологии на ядреният физик Мехран Т. Кеше, водата може да се активира (структурира) по два начина. Единият е чрез директен контакт на водата с частиците ГАНС, а другият е чрез взаимодействието им от разстояние на ниво поле – индиректна активация. Водата, която се активира чрез индиректен контакт се нарича „енергизирана вода“ а, тази, която се активирана чрез директен контакт с ГАНС се нарича „плазмена вода“.

Продължава...

ГАНС

ГАНС-ът се образува в плазмен реактор със солен разтвор, като резултат на взаимодействието на магнитно-гравитационните полета на нанопокрита метална пластина с полетата на друга метална пластина. В резултат на това взаимодействие...

Продължава...

Плазма и МАГРАВ

Ядреният физик Мехран Таваколи Кеше не влага същият смисъл в думата плазма и не я използва по същия начин, по който се използва в стандартната физика. Ученият не се позовава на състоянието на йонизиран газ, когато казват „плазма“. Плазмата се определя от него като...

Продължава...

Нанопокритие в плазмените технологии на Мехран Кеше - функция и свойства

Големият пробив на тази технология се изразява в създаването нанослоеве изградени от моноатомни частици и кухини (контейнери) съдържащи магнитни полета. Тези магнитни контейнери задържат плазма...

Продължава...
Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.