fbpx
Зарежда...

Активирана вода с ГАНС

При плазмените технологии на ядреният физик Мехран Т. Кеше, водата може да се активира (структурира) по два начина. Единият е чрез директен контакт на водата с частиците ГАНС, а другият е чрез взаимодействието им от разстояние на ниво поле – индиректна активация. Водата, която се активира чрез индиректен контакт се нарича „енергизирана вода“ а, тази, която се активирана чрез директен контакт с ГАНС се нарича „плазмена вода“.

Вода - активация и структуриране

Няма по-загадъчно вещество на нашата планета от водата. Тя е химично съединение между два атома водород и един атом кислород 2О) свързани с ковалентна химична връзка. От най-древни времена човечеството е приписвало изумителни свойства на водата, но едва в последно време се подхожда научно към тях. Редица учени от САЩ, Русия, Япония и България изследват свойствата на водата. Въпросът за "паметта" на водата е изключително интересен. Едва ли без това нейно свойство може да се обясни зараждането на живата материя. Резултати от експерименти проведени в много държави показват, че водата възприема и запаметява всяко въздействие, което става около нея, и може да предава информация за веществата, които са разтваряни или са били в контакт с нея. С други думи казано, тя може да се програмира. Азбуката на водата е молекулярна структура и знаейки нейната азбука ние можем да четем посланията ѝ. Тя може да бъде "активирана" и да носи информация за живота.

Тази вода, която е усвоила определена от нас информация и енергия се нарича „активирана вода“, в резултат на това се променя и нейната структура. Терминът „структурирана вода“, тоест вода с подредена структура, е въведен сравнително отдавна и е свързан с клъстерния модел на строежа на водата. Изследванията на д-р Масару Емото показват, че също така водата е способна да попива, съхранява и предава човешките мисли и емоции. Според Емото водните молекули, обединени в клъстери, встъпват като своеобразни „клетки“ на паметта, наречени информационни панели. В една молекула може да има до 440 „панела“, които образуват нещо като аналог на компютърната памет. В тези клетки водата записва информация и може да я съхранява дълго време (ако водата не се подлага на различни въздействия). Сред факторите, водещи до изменение на структурата и свойствата на водата, се отнасят различните лъчения и полета (електрическо, магнитно, гравитационно, както и свързани с био енергийното въздействие на човека), механични въздействия (разбъркване с различна интензивност, разтърсване и т.н.), а също всевъзможните им съчетания. Такава структурирана вода става активна и носи нови свойства. 

При плазмените технологии на ядреният физик Мехран Т. Кеше, водата може да се активира (структурира) по два начина. Единият е чрез директен контакт на водата с частиците ГАНС, а другият е чрез взаимодействието им от разстояние на ниво поле – индиректна активация. Водата, която се активира чрез индиректен контакт се нарича „енергизирана вода“ а, тази, която се активирана чрез директен контакт с ГАНС се нарича „плазмена вода“.

Начин за приготвяне на енергизирана вода

Енергизирането на вода става по два начина. Първият, е когато шишенцето с ГАНС се поставя в съда предвиден за енергизиране на питейна вода. За целта внимателно свалете етикета на шишенцето. Измийте го по начина, по който миете посудата за храна и го сложете в бутилка, кана или друг съд за питейна вода. Напълнете внимателно съда с питейна вода (изворна, трапезна или филтрирана, нискоминерализирана вода) и го оставете така (виж фиг. 1). Магнитно-гравитационните полета на ГАНС-а ще започнат да взаимодействат с водата и тя веднага ще започне да се енергизира. Енергизирането продължава до момента, в който магнито-гравитационните полета на ГАНС-а и водата се изравнят, след което процесът спира. Приблизителното време за енергизиране на водата зависи от нейното количество и обема на ГАНС-а в нея. Опаковка от 5 мл. ГАНС енергизира 5 литра питейна вода за около 18 часа. След енергизирането, водата е готова за използване. Може да се дава на домашни любимци за укрепване на тяхното здраве, да се поливат цветя и други растения, което помага за тяхното оптимално развитие и им придава видимо по-свеж вид и аромат. 

фиг. 1 фиг. 2

Вторият начин на активация без пряк контакт става като се постави шишенцето с ГАНС в непосредствена близост от външната страна на съда предвиден за енергизиране на вода (виж фиг. 2). Недостатъка на този метод, е че водата поема по-малка част от енергията на ГАНС-а в сравнение с първия метод, поради което ще е необходим повече време за активация. Приблизителното време за енергизиране на водата зависи от нейното количество и обема на ГАНС-а в нея. Опаковка от 5 мл. ГАНС енергизира 5 литра питейна вода за около 24 часа.

Предимство на енергизираната вода, е че за активирането ѝ не се налага да има пряк контакт на частиците ГАНС с молекулите на водата, тоест, той е изолиран в друг съд и количеството му не се разходва. Така една опаковка ГАНС може да се използва многократно години наред. Необходимо е само да се спазва времето за активация.

Недостатък на енергизираната вода, е че поради индиректният контакт на молекулите на водата с ГАНС-а процеса протича по-бавно, а обема на водата, която се активира е по-малко и е с по-нисък потенциал енергия в сравнение с плазмената вода.

ВНИМАНИЕ! – Не пийте и не докосвайте частиците ГАНС, с която и да е част от тялото си. При попадане на ГАНС върху кожата изплакнете обилно с вода. Продуктът не е токсичен за хора, животни и околната среда. Няма радиоактивно и електромагнитно лъчение. При поглъщане не предизвиква разстройство или отравяне. Да се пази от деца! При изхвърляне не замърсява околната среда. 

Начин за приготвяне на плазмена вода

Разклатете добре шишенцето с ГАНС и внимателно го отворете. Изсипете съдържанието в чаша, буркан, кана  или друг подходящ неметален съд за вода. Допълнете догоре с питейна вода (изворна, трапезна или филтрирана, нискоминерализирана вода) и оставете ГАНС-а да се утаи на дъното (виж фиг. 3). Магнито-гравитационните полета на ГАНС-а ще взаимодействат с молекулите на водата и тя веднага ще започне да се преструктурира. Плазмената вода е готова за използване тогава, когато частиците ГАНС се утаят напълно на дъното на съда, а водата над тях се избистри. Приблизителното време за направата на плазмена водата зависи от нейното количество и обема на ГАНС-а в нея. Опаковка от 5 мл. ГАНС преструктурира наведнъж до 200 литра обикновена вода в плазмена за 12 часа. След като водата е готова, тя може да се използва за направата на пластири, да се правят енергийни вани, да се дава на хора и домашни любимци за укрепване на тяхното здраве, да се поливат цветя и други растения, което помага за тяхното оптимално развитие и им придава видимо по-свеж вид и аромат. Препоръчително е след употребата на 2/3 или 3/4 от плазмената вода, в съда отново да се долее с нова, за да може тя също да се активира и използва. Така риска от разходване на ГАНС-а е минимален. Плазмена вода може да се произвежда до тогава, докато в контейнера има ГАНС.

фиг. 3

Предимстово на Плазмената вода, е че тя влиза в пряк контакт с частиците ГАНС и успява за кратко време да усвои цялата енергия и информация, която те излъчват. Една опаковка от 5 мл. ГАНС може да преструктурира близо 40 пъти повече вода отколкото същата опаковка може да преструктурира чрез индиректен контакт.

Недостатък на Плазмената вода, е че въпреки бързата активация на водата е необходимо време, в което частиците ГАНС да се утаят на дъното на контейнера, в противен случай те се разходват с всяко следващо използване на водата, а тяхното количеството намаля и свършва. Колкото повече вода се активира по този начин, толкова повече време е необходимо на частиците ГАНС да се утаят. 

ВНИМАНИЕ! – Не пийте и не докосвайте частиците ГАНС, с която и да е част от тялото си. При попадане на ГАНС върху кожата изплакнете обилно с вода. Продуктът не е токсичен за хора, животни и околната среда. Няма радиоактивно и електромагнитно лъчение. При поглъщане не предизвиква разстройство или отравяне. Да се пази от деца! При изхвърляне не замърсява околната среда. 

За повече информация относно използването на енергизирана и плазмена вода в сферата на здравеопазването или земеделието чукнете на Приложения в главното меню или  тук.

Последно променена вПонеделник, 17 Май 2021 17:22
Още в тази категория: « ГАНС

Оставете коментар

Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.