Зарежда...

Плазма и МАГРАВ

Плазма и МАГРАВ Плазма и МАГРАВ

Космосът не е напълно празно пространство т.е. не е идеален вакуум. В него се съдържа междузвездна материя с относително ниска плътност. Тя включва газове в йонна, атомна и молекулна форма, космически прах, магнитни лъчи, магнито-гравитационни полета, плазма и...

Плазма

Космосът не е напълно празно пространство т.е. не е идеален вакуум. В него се съдържа междузвездна материя с относително ниска плътност. Тя включва газове в йонна, атомна и молекулна форма, космически прах, магнитни лъчи, магнито-гравитационни полета, плазма и др. Междузвездната среда е съставена главно от водород, по-малко хелий и далеч по-малки количества въглерод, кислород и азот. 

МАГРАВ

Според ядреният физик Мехран Кеше при взаимодействието на два или повече магнитни лъча се образува плазмa състояща се от милиарди динамични полета, които се събират и разделят обрзувайки непрекъснат кръговрат. Посоката на движение на тези полета определя техият вид и наименование. Те се разделят на изходящи и входящи полета. 

  • изхдящи са тези полета, които се отдалечават от своят източник и се наричат магнетични
  • входящи са тези полета, които се привличат от своят източник и се наричат гравитационни

Тоест, взаимосействието на различни по сила магнетични полета създават първоначалните семена на плазмата, където изходящите полета са по-известни като магнетични полета, а входящите, като гравитационни полета.

МАгнито-ГРАВитационно поле – МАГРАВ поле

Съвкупността от всички полета се наричат МАгнито-ГРАВитационно поле (съкр. МАГРАВ). То съдържа информация и непрекъснато отдава енергия в околната среда. Енергията, която не се усвоява от средата връща обрано към източника. Това е принципа на безусловното даване и получаване. Ние можем да видим тези полета единствено тогава, когато се забавят достатъчно за да формират материя. Всеки атом в същността си е плазмена единица. Следователно всяка частица, клетка, организъм, планета, звезда и т.н. е съвкупност от различни по големина и сила МАГРАВ полета и плазма.

Последно променена вПетък, 14 Май 2021 13:53

Оставете коментар

Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.