fbpx
Зарежда...

Плазма и МАГРАВ

Плазма и МАГРАВ Плазма и МАГРАВ

Ядреният физик Мехран Таваколи Кеше не влага същият смисъл в думата плазма и не я използва по същия начин, по който се използва в стандартната физика. Ученият не се позовава на състоянието на йонизиран газ, когато казват „плазма“. Плазмата се определя от него като...

Космос

Космосът не е напълно празно пространство т.е. не е идеален вакуум. В него се съдържа междузвездна материя с относително ниска плътност. Тя включва магнитни лъчи, магнитно-гравитационни полета, плазма, газове в йонна, атомна и молекулна форма, космически прах и др. Междузвездната среда е съставена главно от водород, по-малко хелий и далеч по-малки количества въглерод, кислород и азот. 

Плазма

Ядреният физик Мехран Таваколи Кеше не влага същият смисъл в думата плазма и не я използва по същия начин, по който се използва в стандартната физика. Ученият не се позовава на състоянието на йонизиран газ, когато казват „плазма“. Плазмата се определя от него като цялото съдържание на полета, които се натрупват и създават обект. Той (обекта) не се определя от физическите му характеристики, например като йонизация и температура. Плазмата се отнася изключително до свойствата на полетата, от които се състои обекта.

Всеки физически обект (електрон, атом, песачинка, растение, животно, човек, планета, звезда, галактика, вселена и т.н.) не е нищо повече от натрупвания на магнитни полета, които г-н Кеше нарича плазмени магнитни полета. Тези плазмени магнитни полета се състоят от огромен брой отделни магнитни полета. Плазмените магнитни полета са триизмерни, движението и площта на които се определят от отделните магнитни полета в обекта. Всеки от тези плазмени обекти се нарича плазма и се определя от съдържанието на полето в него.

 

В повечето случаи полетата се простират далеч отвъд физическите граници на въпросния обект. Също така има полеви композиции (плазми), които вече са отделени от своя физически източник и се движат в нефизическа форма (като чисто полево тяло) през пространството към друг физически или нефизически обект. Движението на тези полеви конгломерати се счита за един вид „поток“. Следователно Фондацията определя енергията като полета, които се движат и текат в пространството от точка А към точка Б. 

МАГРАВ

Според ядреният физик Мехран Кеше при взаимодействието на два или повече магнитни лъча (полета) се образува плазмено магнитно поле състоящо се от милиарди динамични магнитни полета, които се събират и разделят обрзувайки енергиен поток (непрекъснат кръговрат). Посоката на движение на тези полета определя техият вид и наименование. Те се разделят на изходящи и входящи полета. 

  • изхдящи са тези полета, които се отдалечават от своят източник и се наричат магнетични
  • входящи са тези полета, които се привличат от своят източник и се наричат гравитационни

Тоест, взаимосействието на различни по сила магнетични полета създават първоначалните семена на плазмата, където изходящите полета са по-известни като магнетични полета, а входящите, като гравитационни полета.

МАгнито-ГРАВитационно поле – МАГРАВ поле

Съвкупността от изходящите и входящите полета се наричат МАгнито-ГРАВитационно поле (съкр. МАГРАВ). То съдържа информация и непрекъснато отдава енергия в околната среда. Енергията, която не се усвоява от средата се връща обрано към източника. Това е принципа на безусловното даване и получаване. Ние можем да видим тези полета единствено тогава, когато се забавят достатъчно за да формират обект (материя). Всеки атом в същността си е плазма. Следователно всяка частица, клетка, организъм, планета, звезда и т.н. е съвкупност от различни по големина и сила плазмени магнитни полета (плазма).

Последно променена вПонеделник, 16 Август 2021 12:40

Оставете коментар

Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.