fbpx
Зарежда...

За нас

"Арт дикей дизайн" ООД е българска фирма, която разработва нови технологии с приложение в областта на медицината, аграрната промишленост, животновъдството и екологията. Тя е регистрирана в гр. Пловдив, през 2016 г. с дейност търговия, а през 2020 г. се заема с внедряване на нови технологии.

Известната в цял свят "Фондация Кеше" основана от ядрения инженер Мехран Таваколи Кеше, създава нов вид материя и разработва технологии за получаването и използването ѝ. Тази материя става известна под наименованието ГАНС – GAs in Nano-state of Solid – GANS (газ – наносъстояние на твърдото вещество), което притежава мощни магнитно-гравитационни, плазмени полета. За кратко време откривателят Кеше изобретява устройства и технологии за прилагането на новото вещество в медицината, селското стопанство, екологията, енергетиката и други. 

Асоцаиация Плазма България, която се занимава с изучаване и разработване на нови технологии с цел внедряването им в България, разработи технология за получаване на новото вещество ГАНС. Под ръководството на Асоциация Плазма България, фирмата "Арт дикей дизайн" ООД създаде българско производство плазмени продукти с търговското наименование „Заряд”. Плазмените продукти "Заряд" имат свойстовото да възстановяват увредени клетки на живата тъкън до техният оригинален вид и поддържат цялостното енергийно състояние на организма. Te са средство за постигане на енергиен баланс на клетъчно ниво и прилагайки ги може да се възстанови болени орган, системи от органи или цялото тялото.

В селското стопанство плазмените продукти "Заряд" намират приложение в земеделието, тъй като имат изключително благоприятно действие при обработка на семена за посев. В резултат на тази обработка се вдига процента на кълняемост. Кълновете израстват по-бързо, здрави и симетрични. Поддържайки растенията с плазмените продукти през целият вегетационен период до реколтиране на продукцията, те остават здрави и жизнени, издръжливи на болести, застудяване и засушаване. Освен, че се съкращава периодът на техническата и ботаническа зрялост на растенията се увеличава количеството продукция до 40–50%. Използването на продуктите "Заряд" дават възможност за получаване на екологично чиста (БИО) продукция с високо качество. Плазмените полета на ГАНС-а имат изключително благоприятно действие върху растенията и готовата продукция. Тя има по-голяма дълготрайност при съхраняване в сравнение с необработените с плазмени полета растения и продукция.

Фирмата "Арт дикей дизайн" ООД, внедрява нови технологии в България. Всеки гражданин на страната има конституционното право да притежава и ползва екологично чисти продукти и технологии на достъпни цени. Продуктите "Заряд" ще допринесат за подобряване на околната среда и качеството на живот. Плазмените продукти откриват за нашата страна път към нов екологичен свят.

Направления

Основната цел на "Арт дикей дизайн" ООД и "Асоциация Плазма България" е чрез внедряването на плазмените технологии в медицината, слеското стопанство и екологията да се постигне благоденствие и повишаване качеството на живот на българският народ.

Освен плазмените технологии, "Арт дикей дизайн" ООД и "Асоциация Плазма България" ще развиват и внедряват и други нови технологии в България с цел да: 

 • осигуряват взаимодействие между науката и техническия прогрес в областта на неконвенционалните технологии (НКТ);
 • изучават неконвенционалните науки и технологии, като съхранява знанията в специализирана база данни с цел да бъдат използвани в промишлеността и за битови нужди;
 • разработват и разпространява безвредни и екологично чисти технологии и технологични продукти на българският пазар;
 • информирът и обучават населението чрез програми с общи принципи и правила за използване на технологичните продукти чрез:
  • програми за използване на неконвенционалните технологии в промишлените отрасли;
  • програми за обучение на граждани в използването на неконвенционалните технологии за лични и домашни нужди.

Първата наша задача се състои в доказване на ефективността на всяка технология или технологичен продукт. За целта провеждаме експерименти и документираме получените резултати, които после използваме за създаване на прототипи на техника, производствена документация и ноу-хау за използване на технологията или технологичният продукт.

Втората наша задача се състои в изготвянето на план за внедряването на технологията или технологичният продукт в промишлеността, или за използването им за лични и домашни нужди. Към плана се прилага производствена документация и ноу-хауто за използване на технологията.

Друга важна задача е да информираме обществото за всички нови постижения и нововъведения относно конвенционалните и неконвенционални технологии в областта на здравеопазването, селското стопанство и екологията. 

Партньори

Разработваме програми за взаимно сътрудничество и трайни партньорски взаимоотношения с:

 • фирми и организации със сродна дейност;
 • изобретатели, рационализатори и други специалисти, работещи в областта на неконвенционалните технологии;
 • други специалисти, желаещи да помагат за промяната, която ще изведе България към по-добро и светло бъдеще.

 

Мисия

Да подобрим живота на всички българи и да спомогнем България отново да застане в челните позиции заедно с технологично развитите държави в света.

Контакти:

Потърсете ни на телефон +359876204244 или посетете контактната ни форма като чукнете тук.

Оставете коментар

Запиши се, за да получавате най-новата информация за новини, продукти и приложения.